През 2020 г. цената на суровото мляко в Европа и Нова Зеландия ще се покачи до 38-39 цента/кг, съобщи директорът на IFCN Торстен Хемме в хода на Световната млечна конференция в Истанбул, пише изданието dairynews.ru.

Прогноза: Изкупните цени на млякото ще се покачват

В САЩ експертът очаква ръст на цените до 42 цента/кг сурово мляко.

Основната причина за ръста на цените за Торстен Хемме е най-ниската за последните 12 години динамика на ръста на производство на сурово мляко.

По оценки на IFCN ръстът на производството на мляко в света през настоящия сезон възлиза на 7,9 млн. тона, т.е. с 1,1% в сравнение с миналата година.

Ако изключим Индия и Пакистан, то ръстът възлиза само на 2,7 млн. тона, или 0,5%.

През 2020 г. INFC прогнозира ръст на производството на мляко на ниво 2,1%.

У нас

Докато производството на мляко по света расте, у нас животновъдният сектор показва обратна тенденция: намалява добивът на краве мляко, като в същото време се понижават и изкупените количества, съобщава Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Института за аграрна икономика.

Според експертите „този спад идва от намаление на поголовието и липсата на развитие при млечността на животните“.

През първите пет месеца на 2019 г. изкупните количества краве мляко в страната са намалели с 4,4 хил. тона или с 2%. Този процес води до спад и в производството на краве масло с 8%, а сирената от краве мляко намаляват с 4%.

На българския пазар се наблюдава и спад на изкупните цени на кравето мляко.

През май средната цена бе 58,62 лв. за 100 кг., а през юни - 58,10 лв. През юли и август изкупните цени се понижиха още повече.

За сравнение средната изкупна цена през юни в страните от Западна Европа спада леко до 0,67 лв./кг спрямо май, а за новите страни членки намалението беше с 1% до 0,61 лв./кг.

Изкупните цени на кравето мляко у нас ще започнат да се покачват от края на лятото в резултат от постепенното намаление на производството през следващите месеци, казват още от САРА.