Изкупните цени на суровото краве мляко в България и в Европейския съюз това лято се запазиха стабилни, като пазарите не регистрираха обичайното за сезона поевтиняване.
 
 
Основните причини за това са високото потребителско търсене на млечни продукти и сушата в Централна и Северна Европа, които затрудниха производството на фуражи и повишиха цените им. Върху тези процеси е един от акцентите в месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
„Според прогноза на ЕК устойчивото търсене на млечни продукти на вътрешния и световните пазари ще доведе до продължаване на ръста на цените, независимо от очакваното нарастване на производството на мляко с 1,4% през 2018 г.“, отбелязват анализаторите.
 
Те подчертават, че съществува умерено силна ценова интегрираност на изкупната цена в България и средните в ЕС, като българската цена реагира по-силно с около 1 месец закъснение спрямо промените на средноевропейските цени.
 
През първото шестмесечие на 2018 г. по данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) у нас са изкупени близо 339 хил. тона или 14% повече краве мляко в сравнение със същия период на миналата година.
 
 
Първоначалната оценка на САРА е преработеното краве мляко в мандрите през тази година да достигне 612 хил. тона. Изследователите очакват, че в края на 2018 г. ще има повишение с около 3%. Миналата година бяха отчетени едни от най-високите цени на млечните продукти. Тази тенденция продължава и през 2018 г.
 
„По оценки на САРА при цените на дребно увеличение до 2,21 лв/кг ще има при киселото мляко (+9% на годишна база), до 18 лв./кг при сметаната (+2% съпоставено с 2017 г.) и до 4,45 лв/кг за извара (+4% на годишна база)“, посочва анализът.
Повлияни от стабилното търсене на млечни продукти в света и вероятно от сушата, изкупните цени на кравето мляко в старите страни-членки (ЕС-15) нарастват след май.
 
Данни на Евростат показват интересен факт. През декември миналата година е отчетено намаление с 1% на броя на млечните крави в ЕС. Това се случва за първи път след 2012 г. Броят им е близо до този през 2011 г., но продукцията е нараснала с 13 млн. тона или с около 8%. Според други наблюдатели това е ясен знак, че животновъдите в ЕС се ориентират към по-продуктивни породи и към интензификация на говедовъдството, като цяло.
 
„Едни от най-конкурентните изкупни цени на кравето мляко в глобален план има в Нова Зеландия. По информация на Fonterra цената през тази година ще бъде около 4,6 долара/кг сухо вещество. Въпреки добрите сравнителни предимства в сравнение с ЕС, Нова Зеландия предлага в момента по-добри цени основно при маслото“, констатират анализаторите от CAPA.
 
                                                  Цени на сурово мляко - лв./100 кг
Източник: Млечна обсерватория, ЕК          * Прогноза на CAPA
 
Австралия, обаче, също беше засегната от суша тази година и предлагането на мляко намалява, а международните цени остават високи. Изключително топлото и сухо време в Централна и Северна Европа сериозно е повлияло на продуктивността на пасищата според изследователския институт JRC-MARS.
 
Най-силен удар понасят млечните ферми, които разчитат основно на пасища. Възможно е намаление на производството на фураж, като има вероятност от относителен недостиг и поскъпване през следващите месеци.
 
Анализаторите припомниха, че с разрешение на ЕК фермерите от най-засегнатите страни - Швеция, Дания, Естония, Финландия, Литва, Латвия, Полша и Португалия, получиха право да използват за производство на фураж даже земите, оставени под угар по директивата за биоразнообразието.