Меморандум за сътрудничество и партньорство сключиха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Янчо Янев и директорът на Института по рибарство и аквакултури – Пловдив проф.д-р Таня Хубенова.  

С подписването двете страни декларират ангажимента си да обединят усилия за осъществяване на съвместно сътрудничество в областта на устойчивото рибарство и аквакултури. Цели се съвместна работа в посока на подпомагане и извършване на съвременни научни изследвания, които да отговарят на общата политика в сектор „Рибарство“ на ЕС. Ще се изготвят научни препоръки в подкрепа на устойчивото управление на живите морски и сладководни биологични ресурси във вътрешните водоеми и Черно море.