Никой не ни казва колко са истинските и реални биологични производители, които са с прекратени ангажименти по вина на системата ИСАК, контролиращи организации или биологичните производители, пише в своето становище Националната био асоциация (НБА).
 
 
В своето писмо до премиера и земеделския министър биопроизводителите търсят отговор на въпроса колко е недостигът по мярка 11 „Биологично земеделие“. Те припомнят, че през 2017 г. е обявен недостиг от 96 млн. лв. По-късно той е намалял на 75 млн. лв., достигнал е 25 млн. лв., след което липсват данни.
 
Според тях е редно да се направи анализ по одитния доклад на Сметната палата за мярка 11. За тях е нелогично биосертифицираните площи да се увеличават в периода между 2017 г. и 2019 г., при положение че няма прием през последните две години. Те прилагат и данни от една от одитните справки.
НБА недоволстват също, че държавната помощ за застраховане на овощни насаждения не покрива щетите от осланяване, обледяване, измръзване и продължителна суша. Освен това застраховането, обявено да започне на 18 март, не се случва, защото системата ИСАК не работи и не може да се очертават площите, допълват биопроизводителите.
 
Те припомнят, че работната ръка също е голям проблем. Включването на земеделието през 2017 г. за подпомагане в програмите за трудова заетост не е ефективно. Подпомагането е 50% върху минималната заплата и осигуровки, докато при другите сектори е 100%. Приемът се обявява в началото на зимата, когато на полето почти няма работа, допълват от НАБ.
 
Биостопаните изразяват несъгласие с това, че компенсаторните плащания за биологично растениевъдство се извършват през юни. Обвързаната подкрепа за сектор плодове и зеленчуци не се изплаща в пълен размер както при конвенционалното производство през март, а на два транша и приключва през май или юни, правят сравнение те.
 
 
От НБА настояват за промяна на отношението на държавата към сектора. Биопроизводителите искат да се осигури необходимия финансов ресурс, за да им се изплатят справедливи компенсаторни плащания. Те припомнят препоръката от одитния доклад, според която това може да стане и чрез прехвърляне на средства от други мерки.
 
Не на последно място НБА отново повдигат въпроса за промяна на Наредба 5 за контрол на биологичното производство, преработка и етикиране на биологичните продукти, и настояват за среща с премиера.