Холандците са известни със своята находчивост в сферата на земеделието. Един от най-новите продукти на местните инженери е скенер, който измерва плодородието на почвата. С негова помощ земеделските производители могат да оценяват и да нанасят на карта различните нива на pH на полето, съдържанието на вещества и електропроводимостта на почвата. Резултатите от сканирането помагат за отстраняване на разликите и изравняване на плодородието на почвата на полето, пише изданието Groenten&Fruit.

Зачестява паленето на стърнища, какви са глобите?

Изравняването на плодородието е важно например при отглеждането на ягоди на открито, тъй като реколтата в голяма степен зависи от pH и съдържанието на органично вещество в почвата.

По думите на специалиста Йохан ван де Логт, който е тествал скенера, колко по-изравнени са двата фактора, толкова по-еднородни са съдържанието на влага в почвата и способността на растенията на поглъщат микро- и макроелементи.

Как работи скенерът?

Той минава по полето и нанася на карта различните нива на pH и съдържанието на органично вещество (с помощта на инфрачервено лъчение) в редове на разстояние 5 или 10 метра един от друг. След това се събират образци от почвата на местата с най-високи и най-ниски измерени стойности. Те се тестват в лаборатория.

Скенерът замерва още електропроводимостта на дълбочина до 30 см и 90 см. Тези показания говорят за наличието и промяната на количеството на органично вещество, дебелината на плодородния слой и нивото на влага на полето.

Резултатите от сканирането позволяват да се определят онези участъци, при които са налице неблагоприятни фактори за отглеждането на култури. Така земеделските производители могат да предприемат мерки своевременно.