Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган призова да се постигне своевременно споразумение за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
По думите му, само по този начин, в срочен порядък, ще се постигне споразумение по законодателните пакети за ОСП и Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021—2027 г. 
 
Той подчерта, че фермерите се нуждаят от сигурност и стабилност по отношение на политиката и бюджета, а съзаконодателите имат отговорността да реагират бързо. Комисар Хоган изтъкна значението на бързото постигане на споразумение и по отношение на МФР, като припомни, че на Европейския съвет през декември държавите членки са се ангажирали да постигнат единодушно споразумение през есента на 2019 г.

 

Нищо обаче все още не е ясно. 

 
В края на януари министрите по европейски въпроси припомниха своите компромисни варианти по предложенията за многогодишната финансова рамка и подкрепиха целта за постигането на компромис през есента на 2019 г., съобщи ОДЗ-Кюстендил. До края на годината се планират две важни събития: Европейският съвет през юни и Европейският съвет през октомври. Държавите членки трябва да направят компромиси и да останат реалистични в очакванията си. 
 
По думите на комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер, до юни ще бъде необходимо да се постигне съгласие за възможно най-много секторни предложения. Според него „документът за „преговорната кутия“ трябва да бъде ограничен и е нужно да се постигне напредък по отношение на условията, собствените ресурси и бюджета на Еврозоната“. 

 

Политика на сближаване 

Няколко държави искат да се запазят бюджетните кредити за политиката на сближаване за периода 2021-2027 на сегашните нива. Съществуват и критики по отношение на макроикономическите условия в областта на политиката на сближаване. Някои държави протестират срещу намаляването на тавана за тази конкретна политика, други считат, че е необходима по-голяма гъвкавост при прилагането на политиката и добавяне на социална обусловеност към макроикономическите условия.
 

Селско стопанство

Франция, Испания, Италия потвърждават позицията си за запазване на сегашното равнище на бюджетните кредити за ОСП за 2021- 2027 г. Политиката е абсолютен приоритет и сумите не трябва да се намаляват. Някои държави не подкрепят предложението за външно сближаване на директните плащания. Източноевропейските и балтийски държави поискаха въвеждането на минимално ниво на конвергенция на помощта в документа за „преговорната рамка“.
 

Brexit

Белгия поиска подкрепа за малките и средни предприятия, силно засегнати от последиците от Brexit, за избягване на усложнения по отношение на митата. Ирландия се позовава на въздействието на Brexit и също поиска помощ, най-вече за своя животновъден сектор.
 

Общ обем

Някои делегации от така наречените либерални държави са потвърдили желанието си да ограничат размера на бюджета на ЕС за периода 2021 - 2027 г. при максимум 1% от БНД. Гърция е заявила, че подкрепя позицията на Европейския парламент (1,3% от БНД на ЕС). Нидерландия за пореден път препоръчва икономии за покриване на разходите на 27-те държави членки на ЕС.
 
В заключение, според комисар Йотингер, ще има необходимост от „леки съкращения“ в разходите на ОСП и сближаването, без които няма да бъде възможно да се постигне споразумение.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.