Европейската селскостопанска общност има основна роля за постигането на много обществени цели. В това число от продоволствената сигурност, опазването на околната среда и климата, доставката на други обществени блага. Няма друга група, която да може да ги осигури на обществото по сходен начин. Това каза европейският комисар по земеделие Фил Хоган по време на форум за бъдещето на земеделието.
 
 
Когато говорим за бъдещето на земеделието, новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. стои на преден план. 
 
„С позиционирането си като световен лидер в областта на климата и околната среда, ЕС заявява, че трябва да се премине от реторика към фокусиране върху реалността и действията, включително и върху политиката в областта на храните и селското стопанство“, смята Хоган.
 
Той е категоричен, че европейската комисия (ЕК) ще изпълни това обещание. Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" е в краен етап на разработването на план, който в пълна степен и твърдо ще постави европейското селскостопанско и хранително производство на 21-ви век в центъра на международните ангажименти относно климата и устойчивостта.
 
Новият интегриран, опростен и насочен към резултати модел на прилагане ще се основава на ясни цели и измерване на ефективността, а засилената субсидиарност за държавите членки няма да доведе до ренационализация на ОСП. 
 
Въпреки че на този етап не може да се очертае формата на бъдещия бюджет на ОСП, комисар Хоган е потвърдил ангажимента си, че ще настоява за по-справедливо разпределение на подкрепата между земеделските стопани в ЕС.