Държавите членки, а не Европейската комисия, ще насочат точната подкрепа и финансиране за иновациите и цифровизацията на селското стопанство в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., заяви еврокомисарят по земеделието Фил Хоган в интервю за EURACTIV.
 
 
"Бюджетът за прецизно земеделие зависи от нуждите и точните разпределения на бюджета, в рамките на цялостния обем на ОСП, който държавите членки ще получат", подчерта Хоган.
 
[news]
"Опитът от сегашната ОСП, прилаган в 28-те страни-членки, в различни климатични условия, производствени методи и традиции, показва, че Брюксел вече не може да определи какво трябва да се направи във всяка една държава членка", обясни комисарят.
 
Хоган добави, че ЕС е световен лидер в областта на селскостопанските иновации.
 
„Никъде по света няма да откриете по-производително и интензивно земеделие. Просто сравнете добивите на хектар или на животно. Предизвикателството е да се пренесат тези иновации във фермата и ние се справяме с това предизвикателство, чрез европейското партньорство за иновации, което е ключова част от ОСП.
 
Снимка: Shutterstock 
 
Предложението на Комисията за новата ОСП поставя в центъра иновациите и по-специално цифровизацията. Всяка държава членка ще трябва да обясни какво възнамерява да направи, за да стимулира използването на консултации в земеделските стопанства, да подобри възприемането на иновациите и цифровизацията (да мисли за прецизното земеделие и използването на спътници). За да подчертаем ангажимента на Комисията, увеличихме бюджета за научни изследвания в областта на селското стопанство с 10 милиарда евро, голяма част от които ще бъдат инвестирани в областта на цифровото земеделие“, каза Хоган.
 
По думите му цифровизацията ще промени земеделието по много начини - по-добро използване на суровините, промени във веригата за доставки и т.н.