В 24 области на страната до края на годината ще се провеждат изнесени приемни, в които фермерите могат да получат безплатно експертна помощ от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

Службата публикува актуалния си график за консултации в отделните населени места, който може да видите тук. В списъка има и посочени телефони за контакт с експертите в отделните области

Териториалните офиси на НССЗ ще организират изнесените приемни, в които всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, както и за видовете схеми за подпомагане.

Изнесените приемни ще се провеждат в общинските служби по земеделие или в кметствата. Времето, в което земеделците ще могат да се допитат до експертите, е различно в отделните населени места, но средно е около 2 часа.

Най-голям брой изнесени приемни ще има в областите Монтана, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Сливен и Кърджали.