Градското земеделие преживява бум в София и в големите български градове през последните 4–5 години, събира неправителствени организации и граждани основно чрез социалните медии или по съседство. Въпреки това остава встрани от фокуса на държавата и разчита на местните общности и частно финансиране. 

Гъба кладница за градско земеделие

Така Марко Хайдиняк описва накратко развитието на градското земеделие у нас. По думите му е необходимо да има законодателна рамка, за да могат да се развият устойчиви бизнес модели, така че да се комерсиализират агропродуктите от градските градини. 

„Ще се радваме, ако възможностите за развитие на зелени и устойчиви градове чрез градско земеделие и екоиновации стигнат до повече градове и региони в България“, твърди експертът.

За целта седем регионални власти, институти и организации от 5 европейски страни се събират, за да проучат местните инициативи за градско земеделие у нас и в Европа, да обменят добри практики и да предложат мерки и планове за устойчиво развитие на тази дейност. 

Инициативата CityZen търси баланс между добрите земеделски традиции и новите технологии, така че градското земеделие да се превърне в ценен ресурс за градовете, привлекателна бизнес възможност, социална и екологична тенденция. 

Първата среща се случи през септември 2019 г. в София. Следващата е планирана за месец март в Испания. В нея са замесени още представители на Гърция, Португалия и Германия. Повече за това, какво точно престои, може да намерите на страницата на CityZen.