Онлайн карта представя благоприятните терени, подходящи за развитие на градско земеделие в София-град.
 
 
Иновацията има за цел да популяризира и подпомогне развитието на градското земеделие в София-град. Онлайн картата показва нагледно всички места, където се развива или съответно са благоприятни да се развива градско земеделие.
 
 
Легендата също е лесна за разбиране. Зелените точки представят парцелите, където е подходящо да се създава градско земеделие. Терените, на които се акцентира, представляват поземлени имоти - общински (обозначени с червено) и частни (обозначени с оранжево). Имотите са оцветени в нюанси, като по-тъмните от тях репрезентират терени, определени по начин на трайно ползване (НТП), като най-подходящи, а по-светлите като подходящи за градско земеделие.
 
Тъмнозелените точки пък показват местата, на които вече се развива подобен тип дейност.