Във връзка с биосигурността на фермите планираме отварянето на две мерки. Едната е изцяло нова мярка 5, която сега разписваме и е предмет на шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това коментира ресорният министър Десислава Танева пред парламентарната Комисия по земеделие.

Готови са новите биомерки за животновъдните обекти

Чрез новата мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ се цели да се подпомогнат в частност стопаните, пострадали от Африканската чума по свинете (АЧС).

Мярка 5 ще даде възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни действия, които да повишат биосигурността в животновъдните стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни.

Десислава Танева: „Очакваме до седмица да изпратим шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).“

Втората мярка за подкрепа на биосигурността в животновъдните ферми, по която също се планира прием, е мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Целта е тези две мерки да подкрепят фермерите да изпълнят актуализираните изисквания по отношение на биосигурността в стопанствата си. Те са имплементирани в предложените промени в законодателството – Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44. 

„След съответни комуникации с неправителствения сектор проектните предложения са качени за обществено обсъждане и имат за цел основно два аспекта – подкрепа на Агенцията по храните и промени в ветеринарномедицинското обслужване, превенция и контрол, както и изпълнение на изискванията за биосигурността във фермите“, обясни земеделският министър.