Главната инспекция по труда (ГИТ) напомни на всички работодатели, включително и на тези в селското стопанство, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите във връзка с прогнозата за опасно студено време през седмицата в цялата страна.
 
 
За днес в областите Кърджали и Смолян е подаден червен код за много опасно време с обилни снеговалежи и силен вятър. В останалите области на страната кодът е оранжев. При червен и оранжев код за неблагоприятни климатични явления – снеговалеж, дъжд, вятър, ниски температури, мъгла, работодателите са длъжни да съобразят условията на труд с регламентираните в Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
 
При работа на открито трябва да се прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работниците и да се предприемат съответните мерки за минимизиране на риска.
 
Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящо работно облекло, на лични предпазни средства или средства за колективна защита, които предпазват от преохлаждане и измръзване, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и други. 
 
 
Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.
 
В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. 
 
При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.
 
Заради сравнително топлото време тази зима досега в Инспекцията по труда са постъпвали само единични сигнали за работа при ниски температури, които обикновено са от работещи на закрито в по-големи помещения, в които не е осигурено равномерно отопление. 
 
При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие. 
 
 
Най-често се въвежда промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира. Нарушенията, касаещи факторите на работната среда, част от които е микроклиматът, са свързани с липсата на измервания. След намесата на контролните органи на ГИТ такива се извършват, но те рядко са извън нормата.