На фючърсния пазар при пшеницата за доставка през декември 2022 г. се наблюдава намаление на котировките с 12,50 евро/тон – от 339,25 евро/тон в началото на месеца до 326,75 евро/тон в края. 

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Средната фючърсна цена за месец декември е 330,44 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейският фючърсен пазар за доставка през март 2023 г. царевицата стартира с цена от 333,50 евро/тон. В края на разглеждания период достига 304,00 евро/тон, като намалението на котировките е с 29,50 пункта. Средната фючърсна цена за месец март е 316,44 евро/тон.

При рапицата средната фючърсна цени за месец ноември 2022 г. е 623,44 евро/тон, за февруари 2023 г. – 622,56 евро/тон, и за май 2023 г. – 619,69 евро/тон.

Международна обстановка


През 2021/22 най-голям доставчик на ечемик за Саудитска Арабия е Австралия с дял 68% от пазара (38% през 2020/21) следвана от ЕС 14% (19% през 2020/21), Украйна 9% (5% през 2020/21), и Русия 9% (39% през 2020/21). 

През текущата година Пакистан ще се сблъска с дефицит от 2,5 млн. тона пшеница, чийто внос ще струва на страната 1,3 милиарда долара. 

Според прогноза на Съюза по маслените култури в Германия през 2023/24 площите с рапица ще нараснат с 50,000 ха до 1,1 млн. ха. 

В Казахстан реколта 2022 от маслени култури достига 2,8 млн. тона (+42% спрямо 2021). Зърнената реколта е 22,1 млн. тона, в това число пшеница –  16,4 млн. тона. 

Китай увеличава импорта на пшеница от Австралия въпреки дипломатическите проблеми между страните. Делът на австралийската пшеница в общия импорт на азиатската страна достига 63% през първите десет месеца на 2022 г., 28% през 2021 г. и 15% през 2020 г. През периода януари-октомври доставките на пшеница в Китай са били 4,97 млн. тона. 

През ноември износът на пшеница от Русия достигнa 5,5 млн. тона (2,58 през ноември 2021). През октомври експортът на зърно е бил 5,87 млн. тона (+35%), в това число пшеница 5,4 млн. тона (+52%). През периода 1 юли – 1 декември 2022 г. от страната са изнесени 25,4 млн. тона зърно (спрямо 25,1 млн. тона година по-рано), в това число 22,9 млн. тона пшеница. През периода 1 декември 2022 г. – 30 юни 2023 г. от Русия се очаква да бъдат изнесени 27 млн. тона пшеница. Това означава по 3.85 – 4 млн. тона средно месечно, което в исторически план е сериозно постижение. 

През ноември експортното мито на слънчогледовото масло от Русия остана 0% както и през октомври. 

Експортното мито за износ на торове от Русия е 23,5%.

Насищането на европейския пазар с рапица и соя от Украйна не дава шанс на цените да се повишат. Цените на рапицата DAP Германия (изток) са 570-590 евро/тон, а DAP Унгария (център) около 555-560 евро/тон.
 
В Египет врати отвори Египетска стокова борса. Страната търси нови пътища за снабдяване със зърно. Държавната компания на Египет GASC се отказа от търговете за покупка на пшеница и премина към преки договорки с доставчици.