От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ отваря втори прием по de minimis за плодове, зеленчуци, лозя, рози

Кандидатстването е със заявление в Областните дирекции на ДФЗ по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице. Допустими за подпомагане са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти.

Могат да кандидатстват също групи и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Подмярка COVID 3 е с бюджет 7 321 096 лв.

Финансовата помощ е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието. Изплаща се под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. 

Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.

Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е до 50 хил. евро, уточняват от Фонда.