Изплатен е първият транш от 17 474 467 лева на 4 104 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2020, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Животновъди, тече допълнителен прием по de minimis

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш е определена със Заповед на № РД 09-826 от 16.10.2020 г. на министъра на земеделието и е следната:

•    за говеда – по 94.01 лв.
•    за биволи – по 164.51 лв.

Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

От ДФЗ припомнят, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г. 

През 2020 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.