Тежката политическа обстановка в страната, която ескалира в последните дни, неимоверно ще донесе много промени и  дестабилизация за селскостопанския сектор. Политическото напрежение ескалира във възможно най-ключовия момент. Момент, в който се вземат важни решения за бъдещото развитие на земеделския бизнес в България за следващите седем години. Момент, в който се финализират най-важните документи за започналия вече нов програмен период на Общата селскостопанска политика – Схемите за директни плащания на площ (Ос 1) и Програмата за развитие на селските райони (Ос 2).

На фона на вече започналия нов програмен период и на все още недоизчистените елементи по него, всякакъв вид политическа нестабилност ще затрудни допълнително работата на администрацията и ще се отрази негативно на сектор Земеделие.

 

Браншовите организации, от своя страна, не без основание, критикуват закъснелите обсъждания на ключовите решения за сектора, които „отново се правят „на педал“ и в много случаи са рисковани и прибързани; критикуват липсата на нормативна уредба и недостатъчната яснота и конкретика по отношение на новите политики, понятия и параметри, по които ще се прилагат новите схеми, както и мерките на Програмата за развитие на селските райони.


Краен срок
До 1 август тази година страната ни трябва да уведоми ЕК за националните решения във връзка с прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители през 2015 г.; трябва да изпратим в Брюксел окончателния вариант на ПРСР както и да има ясен отговор ще се прехвърлят ли средства между стълбовете на ОСП и ако да какво ще е процентното им съотношение; трябва допълнителна яснота относно Схемата за малките стопанства и преразпределителното плащане за първите до 30 ха; трябва ясна дефиниция на понятия като „активен фермер“, „екологично насочени площи“ и др. Общо по седем теми страната ни трябва да представи националните си позиции за прилагане на новата ОСП.

 

Ситуацията към момента
В понеделник – 9 юни се проведе едва ПЪРВОТО заседание на работната група по обсъждане на зелените директни плащания и плащанията за райони с природни ограничения – част от пакета директни плащания, които ще се прилагат от 2015 г.; отзивите на браншови организации (над 40 на брой), участвали в срещата, бяха по-скоро скептични заради липсата на конкретика и анализ от бъдещото прилагане на схемите. Тепърва предстоят нови заседания за обсъждане на останалите елементи при прилагането на директните плащания;

 

В четвъртък – 12 юни предстои шестото заседание на Тематичната група по разработване на ПРСР. И там въпросите са много.  На практика този програмен период вече започна, в средата на 2014 г. сме, а няма яснота по програмата. Според участници от бранша, по време на проведените досега заседания на Тематичната група са били направени стотици предложения, които не са намерили място в Програмата. Обещанието на земеделския министър е, че до 30 юни новата ПРСР 2014-2020ще бъде представена пред Европейската комисия в Брюксел с „изготвен график на новия програмен период за подпомагане на земеделските производители“. 

 

Критика от Брюксел

В послените дни дойде и поредната критика на Брюксел, че според Споразумението за партньорство на България с Европейския съюз, липсва цялостна стратегия за развитие на селските райони в България. А именно този документ е в основата на всеки един лев, който българската икономика, и в частност селскостопанският сектор, може да получи от Европа в близките години.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!