Настоящите правила за предоставяне на подпомагане на доходите на земеделските производители продължават и през 2020 г. Това става ясно от приетата от ЕП през декември първа част на т. нар. преходен пакет, който осигурява набор от правила за осигуряване на плавен преход към бъдещата селскостопанска политика на ЕС и яснота за земеделските производители през  2021 г.

Министър Танева пред Агри.БГ: Подпомагането няма да спре през 2021 г.

Одобреното техническо предложение за актуализиране на правилата за финансова дисциплина и гъвкавост между стълбовете, продължава правилата от 2015-2019 г. за прехвърляне на пари от националните пакети за развитие на селските райони към 1-ви стълб (директни плащания), за финансовата 2021 г. Текстът бе гласуван с 637 гласа „за“, 27 „против“ и 20 въздържали се.

ЕП „гарантира, че земеделските стопани ще продължат да получават финансиране на сегашните нива, дори ако новите дългосрочни бюджети и правилата на ОСП не са още в сила", коментира текста председателят на комисията по земеделие и развитие на селските райони г-н Норберт Линс. Той определи решението, като решаващо, което носи яснота за селскостопанска общност и гарантира, че тези, които произвеждат храната, която всички консумираме, могат да бъдат сигурни, че ще продължат да получават подкрепа за обществената услуга, която предоставят.

Одобреният регламент е първото от двете предложения, внесени от Комисията, за да се осигури плавен преход към ОСП след 2020 г. Вторият преходен регламент (по-голям обхват) за 2021 г. ще бъде представен, докато преговорите за реформата на ОСП продължават. Преди това Комисията заяви, че това досие трябва да бъде прието от съзаконодателите най-късно до лятото на 2020 г.

В изявление, публикувано в края на ноември, финландският евродепутат Елси Катенен подчерта важността на осигуряването на стабилност и сигурност за земеделските стопани. Тя предложи 2-годишен преходен период като „по-реалистичен вариант“, тъй като счита, че една година е „твърде кратко време“ за цялата административна подготовка и привежане в съответствие на системите с новата правна рамка.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.