Нивелин Ноев, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към ГД "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК, заяви по време на конференция за представяне на ОСП 2014-2020, че е много важно какво всяка от страните-членки ще заложи като приоритети в своята Програма за развитие на селските райони в новия програмен период. Той допълни, че е важно и какви ще бъдат критериите за избор на отделните проекти и насочеността на Програмата като цяло.

 

Ноев подчерта, че има нови елементи, които дават възможност за увеличаване на финансовото подпомагане на земеделските производители и фермерите. „Например в мярката за инвестиции за материални активи има възможност за акумулиране на ставките – ако кандидатите за подкрепа участват с колективни проекти, тогава ставката се увеличава с 20 пункта. Ако участват млади фермери, ставката може да бъде увеличена с още 20 пункта. Същото важи и за фермери, които работят в райони с природни ограничения“, съобщи Нивелин Ноев. По думите му при определени условия в новия програмен период е възможно един фермер да получи до 90% от стойността на инвестицията като подкрепа.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

„Системата важи за всички сектори на селското стопанство и може да се прилага независимо от това дали тава въпрос за зърнопроизводство, животновъдство или пчеларство“, допълни Ноев. Като положителен момент той отчете и освобождаването на ограниченията по мерките, свързани с даването на съвети в земеделието. В новия програмен период всеки фермер, както и малките и средните предприятия, опериращи в селските райони, ще имат право да получат съвети, свързани с тяхната икономическа дейност или с тяхното екологично състояние.

 

Броят на консултациите вече е неограничен, но те ще бъдат извършвани само от предварително одобрени консултанти. В новия програмен период е обогатена и мярката за обучения като вече се предвижда възможност за посещения на ферми за обмен на добри практики, допълни още Ноев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!