Зърнопроизводители, които са регистрирани за стопанската 2019/2020 г. и обработват обща площ от 5 и над 5 дка, трябва да декларират количество произведено зърно.

Пшеница: Как се променя картата на световната търговия

За целта те следва да подадат в Областните дирекции по земеделие декларация приложение №3. Документите могат да се изпращат сканирани с подпис и печат на имейла на съответната земеделска служба или лично на място.

•    До 21 септември се декларират обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале, рапица, овес;
•    До 30 ноември – царевица за зърно, черен маслодаен слънчоглед, соя и оризова арпа.

До момента такава декларация се подаваше от фермерите, които обработват над 500 дка. От тази година обаче това важи за всички с общо над 5 дка по силата на изменение на Наредба №23/2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, обнародвано в ДВ, бр.94 от 29.11.2019 г., 

Подаването на декларациите става според местонахождението на площите за производство за съответната реколтна година. Ако фермерът произвежда и/или съхранява зърно в повече от една област, се попълват съответния брой приложения.

В Наредбата са регламентирани и санкции, в случай че зърното не бъде декларирано – съответно от 500 лв. до 5 000 лв. за физически и от 1 000 лв. до 15 000 лв. за юридически лица.