По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени култури по морски, речен и сухоземен път, от юли 2019 г. до май 2020 г. от страната са изнесени 4 906,5 хил. тона пшеница, 296,6 хил. тона ечемик и 366,2 хил. тона рапица. 

Жътвата на слънчоглед върви при среден добив от 132 кг/дка

И при трите основни есенни култури има увеличение на експорта спрямо година по-рано, както следва: пшеница – с 23%, ечемик – с 48,5%, и рапица – с 2,8%, се казва в последния оперативен анализ на Министерството на земеделието.

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна 1 от началото на текущия пазарен сезон до 13 август 2020 г. е 266,9 хил. тона, включително 6,5 хил. тона, реализирани през последната седмица. Това е с 43,1% по-малко на годишна база, изчисляват експертите. 

Независимо от застоя през последния един месец експортът на ечемик през порта е с 46,1% над отчетения по същото време на миналата година. 

Все още не е реализиран износ на рапица от новата реколта.

През последната седмица през пристанището във Варна не са преминавали и товари с царевица и слънчоглед. Общо за периода от началото на месец септември 2019 г. до момента износът намалява съответно с 14,4% при царевицата и с 29,3% при слънчогледа на годишна база.

Предварителните данни на НСИ, които включват цялата търговия по морски, речен и сухоземен път, сочат, че от септември 2019 г. до май 2020 г. извън страната са реализирани 2 483,3 хил. тона царевица и 641,7 хил. тона слънчоглед. Това е респективно с 53,9% и 9,5% повече на годишна база.

Колко се внася у нас?

От началото на съответните пазарни години до сега не е регистриран внос на зърнени и маслодайни култури през Варна и Бургас. 

Статистиката на НСИ показва, че от юли 2019 г. до май 2020 г. е реализиран внос на 50 хил. тона пшеница, 1,5 хил. тона ечемик и 16,7 хил. тона рапица. 

Макар и при трите култури да се отчита увеличение спрямо година по-рано (с 4,8% при пшеницата, близо три пъти при ечемика и с 56,7% при рапицата), като цяло доставените количества остават малки. 

През деветте месеца на настоящия пазарен сезон в страната са внесени 17 хил. тона царевица – с 32,9% по-малко на годишна база. 

Същевременно доставките на слънчоглед от чужбина нарастват над два пъти и половина, достигайки 742,4 хил. тона.