Фермери от земеделски професионален съюз са силно разтревожени от промени в проекта за Закон за земята, който бе публикуван за обществено обсъждане до 5 декември. Документът, който се състои от цели 144 страници, разбуни духовете и породи противоречиви коментари.

Проектозаконът за земеделските земи отблизо - ренти, комасация, договори

Една от промените в новия вариант на закона касае начина на разпределяне на общинските пасища.

„Чл. 37и, ал.6 от сега действащия закон регламентира разпределянето на пасища от Общинския поземлен фонд (ОПФ) с предимство на фермери, на които изтича договора за аренда и отговаря на съответните условия. В чл.165, ал.4 от новия предложен за обсъждане закон, този текст липсва,“ сигнализират фермери в специално писмо до Агри.БГ. 

Но нека първо резюмираме написаното в проектозакона. В чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, който в момента регламентира пасищата, мерите и ливадите е записано:

„Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението, са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.“

По думите на фермерите отпадането на този текст дава основание на общинската администрация по свое усмотрение да преразпределя пасищата.

„Това е напълно субективно, като води до умишлен фалит на фермерите, ползвали пасищата до момента. За болшинството животновъди те са единственият източник както за паша, така и за добиване на сено. Потърпевши ще бъдат средните и дребни животновъди“, продължават своето писмо земеделците.

Те припомнят, че това право в чл.37и, ал. 6 от сега действащия закон е извоювано на мащабна стачка на фермерите през 2015 г. и апелират животновъдните организации да проучат по-сериозно проблема.

„Засега само Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) разбра и най-вероятно ще реагира да защити членовете си от този очевадно лобистки текст на чл.165, ал.4 в проектозакона за земята“, твърдят производителите.

А ето какво всъщност гласи чл. 165, ал. 4 от новия проектозакон, който обединява няколко закона в себе си:

„Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се разпределят от съответните комисии по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Разпределението на земите от общинския поземлен фонд се извършва след предоставянето на определените с решението на общинския съвет по чл. 164, ал. 2, пасища и мери за общо ползване.“

Обсъждането на проектозакона за земята все още продължава. Всяко едно заинтересовано лице може да представи своя коментар ТУК. От МЗХГ са категорични, че всички бележки ще бъдат взети под внимание.