Земеделските производители могат да подават документи за целеви кредит за купуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г. Програмата е отворена до 16 ноември.
 
 
Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит.
 
Финансовият ресурс за купуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 в размер на 5 000 000 лв.
 
 
Средствата се предоставят от § 71-01 – „предоставени средства по лихвени заеми” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за краткосрочни кредити, до изчерпване на финансовия ресурс.
 
С решението на фонда се предоставя кредит в размер на 40 лв. на хектар за семена и по 80 лв. на хектар за купуване на минерални торове. 
 
Земеделските стопани могат да получат кредит:
- само за купуване на минерален тор;
- само за купуване на семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена;
- за купуване на минерален тор, семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена.
 
Нужно е стопаните да представят фактури и/или складови разписки и искане за изписване на продукцията (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена).