До 30 октомври е приемът на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, съобщиха от ДФ „Земеделие“(ДФЗ).

Животновъди, тече допълнителен прием по de minimis

Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента - в периода на масов листопад. 

Финансовата подкрепа е в размер до 100 лв./ха с ДДС. Срокът за отчитане на дейностите е до 13 ноември, а до 11 декември ще бъдат изплатени средствата, уточняват от ДФЗ.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.

Средствата ще се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и са вписани в публичния регистър на БАБХ.

Продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон.

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.