От днес, 20 октомври, до 6 ноември е отворен допълнителен прием по de minimis за животновъди, научи Агри.БГ.

Вижте ставката за овце и кози по ПНДЖ3

Първият прием приключи на 24 август с подаване на заявление в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Предвиденият бюджет за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, бе 25 660 000 лв. ДФЗ вече изплати близо 23 млн. лв. на над 13 хиляди животновъди.

На финансиране подлежаха стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Заради редица казуси обаче много фермери не бяха допустими.

Ето защо от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) официално входираха своето искане в Министерството на земеделието за отваряне на допълнителен de minimis, който вече е факт. За него са отпуснати още 2 660 000 лв.  

Крайният срок за изплащане на помощта е 10 декември. 

За помощта вече ще могат да кандидатстват и животновъди, които миналата година не са могли да докажат продукция по обвързаната подкрепа. Както и такива, които миналата година са си купили животни след крайния срок за заявяване за подпомагане.

Малко по-късно от ДФЗ пуснаха официално съобщение, че ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

  Ставките за подпомагане са:

•    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
•    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
•    до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
•    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
•    до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
•    до 80 лв. за биволи;
•    до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
•    до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
•    до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол;

Указанията за помощта са публикувани на официалната интернет страница на ДФЗ, както и образци на документите за кандидатстване.