Семейните земеделски стопанства трябва да запазят централното си място при разширяването на мащаба на агроекологията.
Генералният директор на ФАО - Организацията по прехрана и земеделие към ООН, Хосе Грациано да Силва заяви това в заключителните си думи пред Втория международен агроекологичен симпозиум на ФАО в Рим миналата седмица.  
 
 
"Време е да се увеличи мащабът на прилагане на агроекологията", каза Грациано да Силва. Успехът досега е свързан с това, че от говоренето за агроекологията се е преминало към поставянето конкретни програмни цели, които да бъдат постигнати през следващите няколко години“, допълни той.
 
Според него, агроекологията вече се ползва със силната подкрепа от страна на гражданското общество и правителствата. 
При това не става дума само за решаването на технически въпроси, а за реално засилване на ролята на семейните стопанства и дребните фермери, на жените и младежите в прилагането на екологичните технологии в земеделието.
 
Генералният директор на ФАО припомни, че предстои Десетилетието на семейното земеделие в периода 2019-2028 г., а сега сме в Десетилетието на действията в областта на храненето (2016-2025 г.). Тези инициативи дават възможности за повишаване на осведомеността на гражданите за важността на връзката между семейното земеделие, агроекологията и устойчивото развитие. 
 
В симпозиума в Рим участваха над 700 правителствени представители от 72 страни, около 350 членове на неправителствени организации и 6 звена от структурата на ООН.
 
Многобройни са предимствата на агроекологията за повишаване на продоволствената сигурност, за насърчаване на местните икономики, за разнообразяването на производството на хранителните продукти и опазването на природните ресурси, отбеляза водещият на симпозиума Браулио Ферейра де Соуза Диас.
 
В своето обръщение той подчерта, че от решаващо значение е правните и регулаторни рамки да бъдат прилагани по начин, който да гарантира промяна към устойчиво земеделие и хранителни системи, основаващи се на агроекология.
 
 
В същото време преходът трябва да бъде организиран, така че да се спазват правата на земеделските производители и да се гарантира достъпът до производствените ресурси, като земя, вода и семена.
 
Браулио Ферейра де Соуза Диас изтъкна необходимостта да се изготви план със списък на "спешно необходими" ангажименти от страна на заинтересованите държави. Призивът към правителствата е да разработят политически и правни рамки за насърчаване агроекологията и устойчивите хранителни системи, а също и за премахване на "нечестните стимули" за неустойчивите технологии в селското стопанство. 
 
Очаква се ФАО да разработи подробен десетгодишен план за действие в областта на агроекологията и да започне да прилага програмата за разширяване на нейните мащаби.
 
Потребителите и гражданите бяха призовани да действат като агенти на промяната в хранителната система и да насърчат отговорното потребление.