На заседанието си през следващата седмица в Брюксел министрите на земеделието ще обменят мнения по доклад на Европейската комисия относно създаването на Европейски фонд за минималните употреби в областта на продуктите за растителна защита.

 

България подкрепя разглеждания в доклада вариант 3, в който Комисията да предостави частично финансиране за координационен център, реши днес МС. Центърът предвижда независим секретариат, координиращ работата между държавите-членки и заинтересованите страни. Нашата позиция е, че изискването, обобщаването и анализирането на данни ще има голям принос при управлението на риска при минимални култури.

 

България приветства също плановете на Комисията за подкрепа на проекта ERA-NET за интегрирано управление на вредителите. Това ще допринесе за решаването на проблема с неравномерната наличност на продукти за растителна защита за минимални употреби и едновременно с това – за отстраняване на липсата на разрешени продукти за растителна защита при определени култури и вредители както при конвенционалното, така и при биологичното производство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!