Европейският съюз (ЕС) има намерение да промени правилата за транспортиране на добитък, като наедно с това ще бъдат взети строги мерки по отношение на държавите-членки на ЕС, които не приемат новите правила, насочени към подобряване на благосъстоянието на животните, съобщава изданието Meatinfo.

България изнесе храни и живи животни за над 5,4 млрд. лева

Всички участници в процеса на транспортиране на добитък са длъжни да изпълняват своите отговорности, независимо дали са фермери, търговци на животни, ветеринари или транспортни компании. Сега дадохме ясно да се разбере от Еврокомисията и страните членки на ЕС, че те трябва да следят спазването на действащите правила и да прилагат нови инструменти и нови технологии, за да сведат до минимум времето за транспортиране на живи животни, отбеляза Жорн Дорман, член на Европарламента (ЕП). Неговото предложение бе прието от ЕП с 411 гласа „за“, 43 – „против“ и 110 въздържали се.

Комисията на ЕС ще налага глоби на държавите, които не са в състояние да прилагат правилата, отнасящи се до транспортирането на живи животни.

Евродепутатите призоваха още да се използват съвременни технологии с цел подобряване на спазването на настоящите правила, включително система за геолокация с цел проследяване на местоположението на животните и продължителността на пътуването. Системата трябва да осигурява обратна връзка в режим реално време между изходната и крайната точка.

Депутатите искат още да се осигури добра вентилация и контрол на температурата по време на транспортирането на животните, да бъдат осигурени вода и фураж.