Производството на хранителни продукти в Европейския съюз се очаква да нарасне до 2023 г. заради търсенето за износ и производство на биогориво от зърнени продукти, посочва ЕС.

Годишното производство на зърно ще достигне 316,1 милиона тона през 2023 г. от 304,3 милиона тона през 2013 г., а производството на месо ще достигне 45,5 милиона тон от 43,7 милиона тона през миналата година, посочва доклад на Европейския съюз.

ЕС осигурява 20 на сто от световното производство на пшеница и свинско и държи 30% от световния износ на сирене, показват данни на Организацията по земеделие и прехрана към ООН (ФАО).

Площите, засети със зърнени култури в ЕС се очаква да останат стабилни – около 57,8 милиона хектара – като се увеличи производството на мека пшеница, царевица и рапица за сметка на ечемика и твърдата пшеница, посочва докладът. Производството на мека пшеница може да нарасне до 24 милиона хектара през 2023 г. от 23,3 милиона хектара през миналата година.
[news]
Потреблението на зърно също ще се увеличи до 297.9 милиона тона при 279,8 милиона тона през 2013 г. Водещ фактор за това е и двойно по-голямото търсене на зърнени култури за гориво – до 20,6 милиона тона спрямо 10,1 милиона тона.

Производството на царевица , по-специално , ще продължи да расте в резултат на използването на царевица като изходна суровина за производството на етанол.

Производство на етанол може да се повиши до 6.1 милиона тона от 3.4 милиона тона , а продукцията на биодизел се очаква да нарасне до 12,2 милиона тона от 7,9 милиона тона.

Износът на блока на свинско месо може да достигне 2,29 милиона тона през 2023 г. в сравнение с 2,11 милиона тона през миналата година , и излизащите от страната количества от птици могат да се увеличават до 1,45 милиона тона от 1,34млн. тон , въз основа на прогнозите  за търсене.

"Русия и Китай се очаква да останат основните дестинации за износ на свинско месо в ЕС с прогнозирано увеличение на търсенето от Китай", пише докладът на ЕС. За птиците "динамично търсене на внос в Близкия изток, и по-специално Саудитска Арабия и Китай се очаква да продължи и би трябвало да стимулират износа от ЕС ", пише още в документа.© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!