Комисията на Европейския парламент по околна среда гласува наскоро намаляване на субсидиите за интензивно земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС през периода 2021-2017 г., съобщи изданието УкрАгроКонсалт.

От АГРА: Изплащането на субсидиите за стопаните върви по график

Депутатите препоръчват да се разпредели финансирането по ОСП в полза на „зелените“ мерки и призовават да се отделят 30% от бюджета за директни плащания и 40% от бюджета за развитие на селските райони за дейности, които опазват околната среда. 

Членовете на Европейския парламент (ЕП) също така изразиха подкрепа за подобряване на благосъстоянието на животните. Според тях трябва да се ограничат субсидиите, предоставяни на животновъдни ферми, които превишават определен „коефициент на плътност“ - брой отглеждани животни на хектар. 

На практика идеята е фермерите, желаещи да получат право на всички видове земеделска подкрепа от ЕС, трябва да имат максимална плътност на поголовието: 0,14 ха на овца, 0,71 ха на свиня-майка и 1,43 ха на млечна крава. 

За да стимулират прехода на фермерите към по-ниска плътност на поголовието, членовете на ЕП призоваха да се разпишат съответните мерки и изисквания на национално ниво. Неспазването на правилата ще бъде санкционирано с спиране на определени национални субсидии.

Съгласно изследване на Greenpeace, публикувано на 12 февруари тази година, сегашната европейска земеделска политика стимулира ръста на фермерските и промишлените предприятия. Така във Франция делът на свинското месо, произвеждано от „мегаферми“, се е увеличил от 31% през 2004 г. до 64% през 2016 г. Този показател при пилешкото месо е скочил от 11% до 28% за същия период. Концентрацията на производството на мляко в големите стопанства е по-слабо изразена – там се наблюдава ръст от 2% до 6%. 

Евродепутатите са обезпокоени и от това, че всяка година в ЕС за ОСП се разходват около 60 млрд. долара, по-голямата част от които отиват за субсидии за индустриално фермерство във вид на плащания, зависещи от размера на фермата и количеството животни. В същото време на животновъдството се падат около 16,5% от генерираните парникови газове в цял свят.
 

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!