За Кампания 2020 кандидатстването по основните схеми и мерки от директните плащания ще става по електронен път. Новината беше съобщена още през месец ноември миналата година. 

Индикативен график 2020 за директните плащания по дати в аванс

По традиция всяка кампания започва на 1 март. Какво обаче могат да направят фермерите в аванс, разяснява изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за Агри.БГ.

„На първо място, да се регистрират в системата за електронни услуги. Регистрацията не е трудоемка и изисква един валиден имейл адрес. На второ място, бих ги посъветвал да разгледат своите парцели в актуалния слой за допустими за подпомагане площи“, обясни експертът. 

Той припомни, че картата е общодостъпна и е един от инструментите, който е изключително посещаван на сайта на Разплащателната агенция. 

„Там сме качили цялата информация – номера на парцели, слой допустимост, различни слоеве и т.н. Съветът ми е да видят къде им се намират парцелите, имат ли проблем с допустимия слой. Биха могли като подготовка да си очертаят площите за подпомагане с един най-обикновен софтуер за очертаване на земеделски парцели“, съветва Васил Грудев.

Фермерите могат да спечелят време, ако автономно си подадат и приключат заявлението. Тогава просто им трябва квалифициран електронен подпис, с който да се легитимират пред ДФЗ. 

„Аз лично очаквам да са плахи опитите тук, тъй като това е нещо ново за нашите земеделски производители. По-скоро очаквам да направят предварителна регистрация и да очертаят площите си, а след това да посетят общинските служби, за да визуализират и разпечатат на хартия своето заявление“, коментира изпълнителният директор на Фонда. 

Той уверява, че системата е тествана и разполага с необходимия ресурс, за да няма сътресения при въвеждането на тази нова практика.

„Много често по време на кампания заради отдалечения достъп до ИСАК се получават забавяния. Сега всеки ще ползва мрежовия ресурс на личния си компютър. Това няма да натовари системата като цяло. Наясно съм, че това е нещо ново и ще отнеме време. Може би след 5 години всички ще са свикнали и няма да си спомняме времето, в което се чакаше на опашки в общинските служби“, оптимист е Васил Грудев.

От ДФЗ планират да отворят съответните горещи телефони за работа със системата, за да могат фермерите да получат експертна помощ. Още повече ако решат да приключат сами заявленията си и да ги подадат напълно електронно в системата.