Експерти от САЩ прогнозират силна зърнена реколта в Европа през 2016, показва проверка на Фермер.БГ в стратегически анализи за зърнения пазар през следващата година. Очаква се добивите на пшеница в еврозоната за предстоящата година да достигнат 152 млн. тона.

 

Според анализите догодина фермерите от Евросъюза е твърде вероятно да имат много добра зърнена реколта за трети пореден път. През 2016 година зърнопроизводството ще бъде отново силен отрасъл, като може да се наблюдава понижение на доходността  с по-малко от 1%, прогнозират френските специалисти по аграрна икономика от консултантската агенция Стратежи Грейнс, а данните им се потвърждават от публикувана информация от  Европейската конфедерация на фермерите Копа-Коджека.

 

Прогнозираната минимална загуба за сектора всъщност би трябвало да се компенсира от по-голямото количество на зърнената реколта, посочват анализаторите. Моделирането на тенденциите за доходност и добив, показва, че зърнопроизводителите в ЕС би трябвало да очакват около 152 млн. тона зърнена реколта.

 

Прогнозата за количеството реколта, дори може и да не е достатъчно смела и да се окаже още повече посочват анализатори от САЩ, като имат предвид колко добре изглеждат посевите напоследък. Сателитните снимки, направени на участъци с житни насаждения, показват плътност над средната, във всички по-големи страни производителки на пшеница, а също така времето е благоприятно за силни посеви.

 

Добивите във Франция ще са от решаващо значение за добивите на ЕС. Твърде възможно е тя да е отново с рекордни добиви, и съответно, тези за целия ЕС да са още по-високи - от порядъка на 165 млн. тона, съобщава европейския земеделски сайт Agri.EU. Такива рекордни пшеничени добиви е имало само през 2004 година.

 

Рискове обаче все пак съществуват и не бива да се подценяват. Независимо от това, колко добри сортове семена има и колко е голям потенциала за добиви, атмосферните условия имат последната, определяща роля. Някои от тези климатични рискове са смекчени от начините на промяна на европейския климат в географски план. Необичайно за Европа е, екстремни климатични събития да се разпрострат дотолкова, че да засегнат целия континент, тъй като това се е случвало само два пъти за последните 35 години, съответно през 2003 и 2007 година.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!