Европейската комисия и в частност EIP-AGRI организираха съвместно с Института по агро стратегии и иновации семинар на тема „Революция на данните: новите бизнес модели в агро-хранителния сектор“. Събитието се проведе в зала "Джон Атанасов" в София тех парк. В семинара взеха участие представители на 24 държави членки на ЕС, които са от различни сектори – на IT технологиите, на проучванията, учени, земеделци и представители на неправителствения сектор. Събитието има за цел да се дискутират вариантите за това как може новите технологии и IT решенията да бъдат приложими за едно по-ефективно земеделие. Това е и заложено като приоритет в ПРСР 2014-2020.

 

Събитието беше открито от зам.-министъра Васил Грудев, като той също няколко пъти каза колко е важно и необходимо интегрирането на незавсими системи в земеделието, за да могат нашите земеделски производители да бъдат конкурентноспособни на европейския пазар и да получават по-високи добиви от своите полета.

 

 

На събитието също така присъстваха и представители на Европейската комисия - Иман Буут, старши екперт в Отдел "Иновации и проучавния" при DG AGRI. Той приветства с изключително голям интерес събитието, т.к. това е естественото развитие на сектора в лицето на иновациите.

 

Семинарът има интересен характер, тъй като в началото всички участници са събрани заедно, за да може да се чуят различните идеи и предложенията  за използване на IT сектора в земеделската сфера, а след това те ще бъдат разделени на 6 работни групи, в които ще се дискутират различни теми и предложения за съвместни иновации в аграрния сектор. Това обясни пред Фермер.БГ Светлана Боянова - Председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

Целта на тези по-малки работни групи е да бъдат разгледани различни идеи и предложения за това как иновациите и IT решенията могат да се прилагат успешно в земеделието.