Европейската комисия одобри субсидии за национални пчеларски програми за тригодишния период  2014-2016, съобщиха за Фермер.БГ от Главна Дирекция Земеделие.

 

Европейското съфинансиране за пчеларство обхваща всички държави членки  за период от 3 години - 2014, 2015 и 2016, като общият бюджет възлиза на 292 млн.евро.

 

Всяка държава, член на ЕС има достъп до програмата, като трябва да представи изпълнение на изисквания за постигане целите на програмата. Предвидени са 6 специфични мерки за подпомагане : Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари; Контрол и превенция на вароа-та по пчелите; рационализация на производството; проучвания и анализ на меда; научни изследвания в пчеларството; подновяване на пчелни кошери.

 

Европейска програма за пчеларство : 2014-2016 (в евро EUR )

 

Страни членки

2014

2015

2016

 

 

 

Белгия

232 420

232 463

232 178

България

1 134 101

1 134 312

1 132 919

Чехия

1 165 776

1 165 992

1 164 560

Дания

168 949

171 162

179 323

Германия

1 533 581

1 533 866

1 531 982

Естония

82 800

82 800

82 800

Ирландия

33 871

33 878

33 836

Гърция

2 825 000

2 825 000

2 850 000

Испания

5 302 305

5 303 289

5 296 775

Франция

3 527 263

3 527 918

3 523 585

Хърватия

1 060 725

1 060 922

1 059 619

Италия

2 839 003

2 839 530

2 836 042

Кипър

96 920

96 938

96 819

Латвия

180 677

180 711

180 489

Литва

312 557

312 615

312 231

Люксембург

16 826

16 829

16 808

Унгария

2 347 032

2 347 467

2 344 584

Малта

6 774

6 776

6 767

Холандия

165 131

157 375

160 895

Австрия

811 713

811 863

810 866

Полша

2 761 211

2 761 724

2 758 332

Португалия

1 222 022

1 222 249

1 220 748

Румъния

3 341 845

3 342 465

3 338 360

Словения

360 057

360 124

359 681

Словакия

549 483

549 585

548 910

Финландия

107 801

107 821

107 689

Швеция

323 404

323 464

323 067

Великобритания

590 752

590 862

590 136

EU-28

33 100 000

33 100 000

33 100 000


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!