Европейската комисия (ЕК) приключи обществените консултации във връзка с действащите правила за остатъчните химически вещества в селскостопанските продукти.
 
 
Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на работен документ на службите на ЕК за оценка на действащото законодателство по темата, стана ясно от информация на Комисията.
 
Максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) е разрешеното от закона количество пестицид, оставащо в даден продукт. Регламент (ЕО) № 396/2005 - „Регламентът за остатъчните вещества“, влезе в сила в ЕС през 2008 г. и оттогава се използва за регулиране и хармонизиране на максималните допустими равнища на остатъчни вещества в ЕС.
 
По действащите правила, пускането на пестицид на пазара става на два етапа. Най-напред активното вещество трябва да бъде одобрено на равнище ЕС. След това производителят на пестицида, съдържащ одобреното активно вещество, може да подаде заявление за разрешение на този продукт в отделните държави членки, уточняват от ЕК.
 
 
Заедно с това, при необходимост на равнище ЕС се определят максимално допустими нива на остатъчни вещества за конкретния пестицид. За култури, отглеждани извън ЕС, максимално допустими граници на остатъчни вещества се определят по искане на страната износител.
 
Пестицидите, които не съответстват на новите критерии на ЕС, ще бъдат забранени за използване от европейските фермери, коментира agribusinessglobal.com.
 
Една от обсъжданите в ЕК промени е за селскостопанските продукти, внос от трети страни, да се въведе по подразбиране равнище от 0.01 мг/кг, което на практика ще бъде равносилно на пълна забрана. За соята, внос в Европа, например ограничението за остатъчно съдържание на глифозат е 20 мг/кг.
 
Естествено, големите търговски партньори на Европа са обезпокоени от това, че вносът на соя може да се окаже пред сериозна бариера. В същото време, ако новите изисквания за максималния допустим остатък бъдат приети, цените на фуражите в ЕС може да се повишат.
 
 
Има вероятност промените да се отразят на фермерите от развиващите се страни, които доставят годишно продукция за 8 млрд. евро в ЕС. Според анализатори, ефектът от евентуални корекции в сегашната регулаторна рамка за вносните хранителни продукти може да достигне 65 млрд. евро, ако равнището на остатъчните пестициди се бъде свалено до нулевата стойност – 0.01 мг/кг.