Европейската комисия (ЕК) ще обсъди и представи днес следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода от 2021 до 2027 година. 
 
Съществува опасност бюджетът на Общата селскостопанска политика (ОСП) за новия период  да бъде намален с 15-30%, ако страните-членки не увеличат в достатъчна степен своите вноски в общата хазна на ЕС. Това коментира европейският комисар по земеделието и селските райони Фил Хоган пред парламента на Ирландия на 26 април.
 
В МФР ще бъде отчетен именно финансовата разлика след Brexit. Очакванията са да бъдат намалени средствата за земеделие и за кохезионните фондове. Въпреки това ЕК смята да финансира значително младите фермери и иновациите.  
 
Комисарят подчерта, че излизането на Великобритания от ЕС, отваря дупка от 12 млрд. евро годишно в европейския бюджет. В същото време много страни-членки настояват за отпускането на допълнителни 12 млрд. евро за приоритетните политики в областите сигурност, миграция и отбрана.
 
„Трябва да имаме предвид, че преговорите по законодателните предложения за ОСП след 2020 г. могат да бъдат приключени, едва след като Европейският съвет постигне споразумение относно политическите елементи на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. По представената информация, това споразумение не се очаква да бъде постигнато преди втората половина на 2019 г“., обясни ресорният министър и председател на Съвета на Европа Румен Порожанов преди време.
 
Едно от големите опасения е, че фондовете за Източна Европа ще бъдат пренасочени към страните-членки от Южна Европа. Въпреки това, този вариант беше отречен от Гюнтер Йотингер