Всяка институция, която има право да проверява земеделските производители, има свои изисквания и набор от документи, които  трябва да бъдат налични, когато от дадената институция ги посетят за проверка. Това са дневници, чек листове и редица други документи. 
 
 
„Има ли някъде списък с необходимите документи, които ние трябва да водим за проверяващите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), министерството или Държавен фонд „Земеделие“ и къде може да ги проверим как трябва да изглеждат?“ 
 
С този въпрос се обърнаха земеделски производители към Фермер.БГ. 
„Събират ни на какви ли не сбирки, но никога не казват – имаме нова форма, която вие трябва да попълвате и на практика аз си ги съчиняват тези документи. Сядам пред компютъра и правя някаква таблица, която да отговаря на изискванията на моя районен проверяващ, примерно от БАБХ“, обясни Стелияна Латинчева, животновъд от Софийско. 
 
Според нея не е проблем стопаните да попълват въпросните дневници и документи, но след като няма стандартни форми или някакви конкретики, фермерите се виждат принудени да „стрелят на тъмно“. 
 
„Липсата на някой от документите, за който не сме знаели, че е необходим, винаги е повод за някакво предписание. Те винаги могат да поискат нещо от мен и аз да го нямам, защото не съм знаела, че трябва да го имам“, коментира Латинчева. 
 
Когато стопаните попълват заявленията за подпомагане, в тях не пише, че трябва да имат дневник за растителна защита, например. Друг дневник, който трябва да имат е полеви дневник – в него се опитват обработките.
 
„Трябва да имам дневник за пашуващите животни, дневник за произведеното мляко. От БАБХ са ни искали дневник за фуражите. Има и дневник за хигиената в обекта. Чек листът за това кой чисти, пък виси някъде и на него се отбелязва човекът с подпис, подобно на списъците в тоалетните на бензиностанциите. Има листа с дойните крави, която пък се лепи на ваната. Всички тези, най-разнообразни листчета се събират, попълват се и ако дойдат на проверка, ги искат“, разказва фермерката и допълва: „Досега не ми се е случвало да дойдат и аз да имам абсолютно всичко“
 
Всеки път фермерите имат нещо, което трябва да допопълнят. 
Стопаните посочват, че нямат проблем да попълват каквото трябва, но то да е изнесено на ясно място, така че те да знаят какво е необходимо. 
 
 
„Как се запознавам предварително, че ми трябват тези всички неща, които те ми искат?“, пита Латинчева. 
Освен проблемът, че не знаят къде да търсят какви документи имат задължение да водят, фермерите изпадат и в недоумение от това, че няма стандартни формуляри и зададени конкретни модели, по които да водят документацията си. 
„Всеки си измисля как да го прави. Няма нещо, което да погледнеш и да знаеш – това е единна форма за всички и така трябва да се прави“, обясняват стопаните.
 
Единственият документ, който е еднакъв и се иска от всички институции, е регистър за животните. 
„Него го има, даден ни е от ветеринарите. При създаването на животновъдния обект, той е един. Това имам предвид – след като е могло регистъра да се унифицира, то тогава всичките тези листчета и дневничета, могат също да бъдат унифицирани“, предлага стопанката. 
 
Идеята е в сайтовете на институциите да се покажат на явно място въпросните формуляри, дневници и т.н., които да са качени и стопаните да си ги изтеглят и да могат да работят по тях, без да се налага да си ги съчиняват. 
Латинчева разказа за конкретен случай, в който нейни колеги никога не са проверявани и от БАБХ отиват на инспекция. 
 
„Казват й – нямате дневник за фуражите, нямате чек лист, нямате дневник за хигиената и т.н. От самите проверяващи те научават, че трябва да ги имат. А аз ги имам, защото преди три години ме провериха и се наложи да ги правя“, обясни фермерката, но добави, че инспектиращите винаги са благосклонни и проявяват разбиране. Дори помагат на стопаните с препоръки как трябва да изглежда и какво да се записва във въпросните дневници. 
„Въпреки че проявяват разбиране, излиза, че ние не сме изрядни и не искаме да водим тази документация“, допълва земеделският производител. 
 
Реално такава информация, събрана на едно място и унифицираща всички документи наистина няма. 
На сайта на БАБХ има част от необходимите документи, като от агенцията признаха, че не са абсолютно всички. Това, което стопаните могат да направят е да се обърнат към регионалните звена на съответните институции и там да попитат кои са необходимите документи и как трябва да изглеждат.  
 
В крайна сметка те са тези, които най-добре знаят какво ще изискват при евентуална проверка. Всички останали необходими документи се намират в различни нормативни актове – закони, наредби и т.н., което логично не улеснява стопаните, а ги изпраща в безкрайно търсене и пресяване