Още един земеделски производител е предаден на съд за злоупотреба с евросубсидии, съобщава Окръжна прокуратура-Благоевград.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Обвиняемият обработвал земеделски земи и ежегодно кандидатствал за подпомагане по различни схеми и мерки. Знаел, че голяма част от имотите в района на петричките села Капатово, Кромидово, Ново Кономлади и Хотово не се обработват от наследниците им. Затова решил, наред с други земеделски площи, да декларира за подпомагане и тях. 

Попълнил празни бланки на два договора за отдаване под наем на земеделска земя, вписвайки имената на един от наследниците като наемодател и неговото ЕГН. Посочил в тях данни за имотите и срока на действие. Разбира се, подписите за наемодател в двата договора били фалшиви.

През февруари 2016 г. хитрецът подал в Общинската служба по земеделие в Петрич заявление за регистрация с приложени 357 договора за наем/аренда, сключени с 62 лица. Сред тях фигурирал и наследникът на имотите с договорите менте.

По-късно обвиняемият подал и заявление за подпомагане за Кампания 2016 по няколко схеми и мерки. В него той посочил, че ползва 207 парцела от 110,92 ха и отглежда 127 животни. В резултат на това получил 61 422 лв. субсидии.

Като видял, че номерът става, през 2017 г. пробвал пак с 4 фалшиви договора за отдаване под наем на имоти в района на село Капатово. Общата финансова помощ, която получил тогава, е 53 718 лв.

За негова зла беда обаче, единият от наследниците на земите разбрал, че земеделецът ги ползва без тяхното съгласие. Мъжът се оплакал в ДФЗ и Окръжна прокуратура-Благоевград. Веднага след това обвиняемият им дал 3000 лв. като наем за ползваните имоти.

Всъщност като се вземат предвид само неверните данни за 2016 г. и 2017 г., бенефициентът е получил неправомерно 3 292 лв.