Земеделски производител е предаден на съд, тъй като е кандидатствал за субсидии с неверни данни, съобщават от Окръжна прокуратура-Благоевград.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Обвиняемият представлява и управлява търговско дружество, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“.  На 16 май 2019 г. посещава Общинска служба „Земеделие“ в Благоевград, където подава заявление за подпомагане за Кампания 2019 г. Кандидатства по няколко схеми и мерки за директни плащания.

По-късно обаче хитрецът редактира заявлението си, като добавя още схеми и мерки. Прилага Таблица за използваните парцели за 2019 г. с променено съдържание. В нея фигурират 60 земеделски парцела в общините Тетевен, Троян и Севлиево, с обща площ от 272,72 ха. 

Всъщност той няма правно основание за ползването на тези имоти, които дори не са поддържани в добро екологично и земеделско състояние. Ако всичко е вървяло по план, обвиняемият е щял да източи субсидии в размер на 205 011,19 лв.

Според техническата експертиза правното основание, регистрирано от търговското дружество въз основа на едногодишни договори за наем, се разминава географски с местоположението на заявените за подпомагане площи.