Споразумение, включващо няколко основни точки, касаещи българското животновъдство беше подписано днес от проф. Светла Бъчварова, преседател на Комисията по земеделие, министъра на земеделието проф. Димитър Греков, министъра на финансите Петър Чобанов, както и от 12 браншови организации в сектор „Животновъдство“. Споразумението беше представено по време на Консултативен съвет по животновъдство днес.

 

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите изчете пред членовете на Консултативния съвет подписаното споразумение. Според представители на браншовите организации Споразумението прави стъпка в развитието на животновъдството. „В документа е записано изплащане на оставащите до 70% от средствата по националните доплащания за животновъдство а кампания 2013 до средата на декември“, заяви Зоров, а членовете на Консултативниуя съвет приеха новината с ръкопляскане.

 

Ето и по-важните акценти от подписаното днес споразумение:


1. Осигуряване от държавния бюджет за 2014 г. на 114 млн. лв. - пълният ресурс, необходим на животновъдството, който да бъде изплатен до края на 2014 г.


2. Национални доплащания за земя, обвързани с животни: за дребен рогат добитък (овце и кози) – по 1 лев на декар, за крави и биволи – по 5 лв./дка. Тоест, всички животновъди, които имат декларирани пасища и мери, ще получат тези суми като допълнително заплащане.


3. Осигуряване на 15 до 20 млн. лв. и изплащането им до средата на 2014 г. по програма De minimis. Сумите са заложени в план-сметката на ДФЗ за следващата година.


4. Осигурени са 15 млн. лв. за държавната имунопрофилактика и развъдната дейност.


5. Въвеждане на намалена акцизна ставка за газьол, използван за производството на първична селскостопанска продукция от животновъдството (месо и мляко) от началото на 2014 г. с бюджет по схема за държавна помощ, равняващ се на 80 л гориво на крава и 14 л/овца.


6. Решение за разсрочване на съществуващите кредит и лихви за 2008, 2009 и 2010 г. до края на 2014 г., както и стартиране на процедура по трансформиране на съществуващите кредити, сключени между ДФЗ и животновъдите за изхранване на животните през тези години, в държавни помощи и субсидии в размер на 68 млн. лв. Тези кредити ще бъдат отписани като задължение на животновъдите към ДФЗ.


7. До 20 декември 2013 г. трябва да бъде приет Закон, който да регламентира, че право на деклариране и заявяване на пасища и мери пред ДФЗ-РА по директните плащания на площ от кампания 2014 право имат само собственици на пасищни животни, декларирани пред ИСАК. МЗХ трябва да раздели кода за деклариране на кода за деклариране на пасища, мери и ливади в два отделни кода – пасища и мери в един код, вторият – за ливади.


8. Разпределение на 6.5% от директните плащания по ОСП за 2014 г. Бюджетът за 2014 г. 1.298 млрд. Лв., от които 6.5% ще бъдат прехвърлени с решение на Правителството за подпомагане на чувствителни сектори – животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения. Изплащането на тези средства трябва да стане не по-късно от 20 декември 2014 г. В годините от 2014 до 2020 г. тези средства е нарастват от 6.5% до 13%.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!