Днес, 1 декември, е крайният срок, в който младите фермери, кандидатствали за директни плащания по Схемата за млади земеделски стопани, трябва да предоставят в съответната Областна дирекция на ДФ "Земеделие" документи за придобити професионални умения и познания.
 
Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 на Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или за икономическо образование със земеделска насоченост.
 
Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство. 
 
Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски стопани, че документите, издадени от висши учебни заведения, трябва да бъдат от акредитирани институции. Предоставените документи за завършен курс трябва да бъдат от центрове за професионални обучения, които имат лиценз да провеждат обучения. Допустими са и документи за извършено обучение по мярка 111.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!