Сериозни глоби за нарушители предвижда нова Наредба за пожарната безопасност на територията на община Дупница. В досегашната е била предвидена глоба, но само за нарушаване на самата Наредба, от 50 лв. до 500 лв., която се запазва, в новата, която предстои да се гласува от Общинския съвет.
 
Глоби ще се налагат на ползватели на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и друг вид растителни отпадъци, в размер от 1500 до 6000 лв., при повторно нарушение санкцията ще е от 2000 до 12 000 лв., съобщи dariknews.bg. 
 
Нарушението ще се установява с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината, а средствата от глоби ще постъпват в бюджета на общината.
 
Чрез Наредбата се регламентира къде и при какви условия може да се пали огън, както и какви мерки за безопасност трябва да бъдат предприети от гражданите, за да не се стига до възникване на пожари и опасни инциденти. Наредбата е качена на сайта на община Дупница и предстои да бъде гласувана от ОбС.