Днес е последният ден, в който кандидатите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти” на Националната програма по пчеларство (НПП) могат да подават заявления в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) в гр. София.

 

Общата финансовата помощ е 150 000 лева. Средствата покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на българските пчелни продукти и празник на биологичното пчеларството, участие в международни изложения и др.

 

Необходимите документи за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие”, в раздел Селскостопански пазарни механизми/ Промоционални програми/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!