Днес изтича срокът, в който земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи за получаване на субсидии попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019

ДФЗ: Парите по СЕПП ще бъдат платени на 16 декември

Периодът, в който областните дирекции „Земеделие“ приемат възраженията, е от 2 до 13 декември 2019 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) – Разплащателна агенция (РА), съобщиха от институцията.

Както Агри.БГ писа, при несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. 

Образци на възраженията се генерират автоматично от Система за електронни услуги - ДФЗ.

ДФЗ: Кандидатите за подпомагане с регистрация в СЕУ ще могат да генерират възражения от личните си профили в системата, а останалите – от публичната част на СЕУ.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към аграрното министерство.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019. На базата тази актуализирана информация ДФЗ ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.