Субсидиите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2019 ще бъдат преведени на 16 декември, обяви днес Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Кога изплащат сумите по СЕПП?

Целият бюджет по схемата е в размер на 635 млн. лева. От земеделското министерство уточниха, че на тази дата - в понеделник следващата седмица, предстои да бъдат изплатени близо 600 млн. лева по Схемата за единно плащане на площ. Земеделските стопани ще получат субсидиите си по направените разчети за месец декември тази година. Ставката за плащането предстои да бъде определена със заповед на земеделския министър.

 

Останалата сума от бюджета - близо 35 млн. лева следва да бъде изплатена през 2020 г., след изравняване, както обикновено.

 

Субсидиите се запазват без промяна от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер до 750 млн. лв.