През изминалата седмица ресорното ведомство излезе с информацията, че 95 бенефициенти са заявили неправомерно 16 000 ха, като общо заявената от тях площ за подпомагане по СЕПП в кампанията по директни плащания за 2019 г., е почти 25 000 ха. 

Министерството: 95 кандидати са излъгали с площи за субсидии по СЕПП

С цел да получат субсидия, земеделските производители са очертали площи, които не са техни, и за които нямат правно основание. Земеделските земи, които са посочени от стопаните за подпомагане, са основно на територията на областите Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град. Заявените площи по СЕПП и зелени директни плащания на тези бенефициенти е за около 8 млн. лева субсидия. За неправомерно очертаните площи няма да бъде изплатено финансово подпомагане. Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев коментира темата пред журналисти в Пловдив.

Вижте списъка на бенефициентите, на които няма да им бъде изплатена субсидия

“Става въпрос за опит за злоупотреби на очертаване на площи без правно основание или с такова, което не кореспондира със заявените площи. Много често площта е заявена без правно основание, на различно място, често в различна община и дори област спрямо земите, за които кандидатите разполагат с правно основание. Виждаме и опит за заявяване на площи, които са на други собственици, които по една или друга причина, не са ги заявили за подпомагане. За съжаление, това се е случвало с помощта на служители от Общинските служби по Земеделие”, каза Грудев.

34 от тези 95 кандидати подават заявление за подпомагане за първи път. Над 90% от площите, заявени без правно основание, са посочени като постоянно затревени площи.

Само 23-ма от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни.

Васил Грудев коментира още опитите за злоупотреба:

“Наблюдаваме опити за очертаване и в последния ден на кампанията. Наблюдаваме практиката за опити на очертаване на площи, които не са били заявявани до момента. Всичко това е много лесно за проверка. Като ние сме направили нужната проверка и на тези бенефициенти няма да им бъде изплатена субсидия”, заключи шефът на ДФЗ.

От земеделското министерство посочиха, че се извършват допълнителни проверки по отношение на очертаваните площи и дали са подпомагани от служители на областни и общински дирекции по Земеделие. Доклад с извършените проверки ще бъде даден и на Прокуратурата.

 

IX национален агросеминар на НАЗ