Дивите пчелите намаляват там, където има най-голяма нужда от тях. Това сочат данни от изследване в САЩ, проведено през последните 7 години. Най-голям спад в популацията на опрашителите в САЩ, е засечен в аграрните райони с интензивно земеделско производство.


Вече са налице много научни наблюдения и анализирани модели, касаещи опрашването и популацията на пчели, които показват ясно, че както домашните, така и дивите пчели са важни за опрашването реколтата, а спадът в популацията им е драстичен. Това през следващите години ще се отрази тежко в икономически аспект за фермерите, тъй като влошеното и затруднено опрашване на земеделските култури ще причини големи загуби за земеделците, се посочва в бюлетин на „Националната академия на науките“, от 21 декември.


Екологът Тейлор Рикетс, от университета „Върмонт“ в Бърлингтън и екипът му, са използвали бази данни, разработени от пчелни експерти, които създават карта на разпространението на дивата пчела, по райони в САЩ, за периода от 2008 до 2013 година. Данните сочат намаелние на диво-пчелната популацията с 23%. Местата с относително най-малка наличност на диви опрашители са най-заетите в аграрно отношение, като например Корн Белт, разположен в централната част на Западния бряг и калифорнийския Централ Валей.

 

[news]


Областите с драстично намаляване на дивите пчели са предимно в стопанства за отглеждане на плодове и ядки, които произвеждат 39% от културите в Съединените щати и силно зависят от опрашването. Липсата на диви пчели ще увеличи разходите на земеделските стопани, категорични са експерти. Те ще трябва да транспортират домашни пчели в тези райони, които да опрашват реколтата, или да се примирят с по-нисък добив на отглежданите култури.


Създаването на хабитати за дивите пчели е единственото устойчиво решение, което трябва да върви паралелно с намаляването на опасните химикали в земеделието, категорични са експертите по биоразнообразие.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!