За съжаление всеки фермер се справя сам с проблема с работната ръка. Като държавна политика това все още не е застъпено.
 
 
И ние, през съюза, ще настояваме за междуправителствена спогодба, за да можем да улесним вноса на работна ръка от трети страни – по-скоро Украйна, Молдова и от Грузия, може би. Това каза Димитър Рачев, член на УС на Съюза на дунавските овощари за Фермер.БГ. 
 
„При нас е необходима най-ниско квалифицирана работна ръка. И повечето от нашите хора берат маслини в Гърция или портокали в Испания, но не и на нашите градини. Такава е ситуацията. Не мисля, че е редно, но това е положението“, каза Рачев. 
 
По думите му България като член на Европейския съюз (ЕС) няма до такава степен решаваща дума, за да има влияние върху рамката и бъдещето на Общата селскостопанска политика слез 2020 г.
 
 
„По-скоро големите страни, които са донорки в бюджета на ЕС, те ще имат решаващата роля. Ние държим през следващия програмен период да се запази обвързаната подкрепа и таван на финансиране от 13 процента за чувствителните браншове“, каза Рачев.