Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговаря на депутатски питания в рамките на редовния парламентарен контрол.

Народните представители от ГЕРБ Павел Андреев Гуджеров, Здравко Димитров Димитров, Десислава Жекова Танева, Цвета Вълчева Караянчева, Владимир Иванов Иванов и Димитър Ангелов Иванов поставят питане относно несъстоял се прием по мярка 112 "създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
 

Министърът ще отговаря и на въпрос на депутата Ирена Соколова относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост, както и на Смиляна Нитова-Кръстева относно финансиране на населени места (села) под 2000 жители по Програма за развитие на селските райони.

Към Греков са поставени още и въпроси относно усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от ПРСР от депутатите Пенко Атанасов и Светла Бъчварова; опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства от Дурхан Мустафа; както и питане от Станислав Станилов относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

Началото на Парламентарния контрол е от 9.00 часа.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!