От днес, 11 април до 30 септември 2016 г. Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи за подпомагане за борба с доматения миниращ молец през 2016 г. 
 
УС на Фонда отпусна миналата седмица 1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).
 
Документите ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”.
 
Със средствата ще се компенсират разходите на зеленчукопроизводителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец.  Одобрените кандидати по схемата трябва да представят отчетни документи до 21 октомври. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта е 30 ноември 2016 г.
 
Размерът на подпомагане за един земеделски стопанин ще бъде определен от УС на ДФЗ след приключването на приема на заявления и администрирането на допустимата площ. 
 

УКАЗАНИЯ - държавна помощ за контрол на Доматен миниращ молец